شرح وظايف مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي

شرح وظایف مرکز مديريت حوادث و فوریتهای پزشکی (اورژانس 115)

·      انجام کمکهای اولیه در مورد بیماران و مجروحین

·      معاینه بیمار و گزارش وضع اولیه او با پزشک مربوطه

·      کنترل علائم حیاتی بیمار از قبیل فشار خون ، نبض ، تنفس و غیره و گزارش به پزشک مربوطه

·      معاینه بیماران و مجروحان در صورت امکان و بنا به دستور پزشک مربوطه

·      گرفتن رگ باز ، گرفتن نوار قلب و مخابره آن از طریق امکانات مخابراتی

·      انجام مانیتورینگ قلبی و اقدامات احیای قلبی و ریوی در خصوص بیماران اورژانس

·      انجام انتوباسیون  با کسب مجوز از پزشک ارتباطات

·      تزریق و یا تجویز داروهای موجود در ترالی اورژانس پس از کسب مجوز از پزشک

·      برقرار ساختن ارتباط با مراکز اورژانس و پزشک مربوطه به وسیله دستگاه بیسیم

·      ایجاد اطمینان خاطر در بیمار

·      انجام سایر امور مربوطه

 
جمعه, ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version