معرفي اداره ارزيابي و صدور پروانه ها
يكشنبه, ۲۸ بهمن -۲ ساعت ۰۰:۰۰
 ·         معرفی اداره ارزیابی و صدور پروانه ها

وظیفه این اداره قانونمند نمودن فعالیت مراکز و موسسات درمانی از طریق صدور پروانه های مربوطه و انطباق آنها با قوانین وزارت متبوع می باشد، اهمیت این موضوع تا بدانجاست که فعالیت هیچ مرکز یا موسسه درمانی بدون صدور مجوز از سوی این اداره وجه قانونی نداشته و ادارات مربوطه می توانند از فعالیت آنها جلوگیری بعمل آورند این اداره هم اکنون با 6 کارشناس تحت نظر رئیس اداره به انجام امور اداری مربوط به بیمارستانها - درمانگاهها - موسسات جامع توانبخشی - موسسات فیزیوتراپی - ارتوپد فنی -موسسات عینک سازی- دفاتر کار - رده های مختلف دندانسازی - درمان سوء مصرف مواد- مراکز مشاوره پرستاری -مشاوره مامایی- جراحی محدود طب سوزنی - حجامت و ... می پردازد و با عنایت به سیاست اخیر وزارت متبوع در خصوص عدم اعمال محدودیت در تأسیس موسسات پزشکی در جهت تحقق عدالت عدالت اجتماعی و دسترسی کمی و کیفی هر چند بیشتر مردم به خدمات بهداشتی درمانی در سطح استان و لزوم ایجاد زمینه اشتغال فارغ التحصیلان روز افزون گروه پزشکی و پیراپزشکی انجام ارزیابی بیمارستانها (فضا و تجهیزات ) صدور مجوز مراکز سوء مصرف ( قبلاً زیر نظر بهزیستی بود ) لزوم صدور پروانه جهت رده های مختلف دندانسازی ( که قبلاً نیاز به صدور مجوز نبود ) اجازه فعالیت به پیراپزشکان در قالب دفاتر کار مستقل - تفویض اختیار بعضی از امور به کمیسیون ماده 20 دانشگاه - پیاده نمودن نظام سطح بندی و شکل الکترونیک و غیره سبب افزایش حجم فعالیتهای این اداره گردیده است و با سعی و تلاش وافر همکاران امید است در انجام امور محوله توفیق حاصل گردد

 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version