فرم نظرسنجي مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
يكشنبه, ۲۸ بهمن -۲ ساعت ۰۰:۰۰
فرم نظر سنجي مراجعين به آزمايشگاه
                               فرم نظرسنجي مراجعين به آزمايشگاه

كميتاريخ تكميل فرم::........./............/1391                                           جنسيت: زن           مرد        

 t سن : كمتراز25                     بين 25 تا40                       بين40تا50                      بالاي50ميزان تحصيلات: زير ديپلم                        ديپلم و فوق ديپلم                          ليسانس و بالاتر                      ساير نوع بيمه:خدمات درماني               تامين اجتماعي                  آزاد                ساير             تكميل كننده: بيمار          همراه بيماراين فرم توسط بيمار/ همراهان بيمار تكميل شودضمن آرزوي سلامتي و شادكامي براي شما ،خواهشمند است به منظور افزايش كيفيت خدمات اين بيمارستان نظرات خود را در مورد هريك از عبارات زير به وسيله انتخاب يكي از گزينه ها مشخص فرمائيد.-تاريخ اولين مراجعه (روزي كه جهت گرفتن نوبت به منشي آزمايشگاه مراجعه نموده ايد؟).................................-تاريخ انجام خدمات آزمايش (روز انجام آْزمايش ).............................................. -ساعت ورود به بيمارستان.......................................                              ساعت انجام آزمايش ...................................
 رديف معيارهاي نظر سنجي54321 برخوردي نداشتم
عاليخوبمتوسطضعيفخيلي ضعيف
1نحوه برخورد كاركنان انتظامات در بدو ورود به بيمارستان و ساير قسمتها      
2ميزان پاسخگويي و راهنمايي كاركنان انتظامات جهت هدايت جنابعالي به واحدهاي مورد نظر      
3نحوه پيدا كردن واحد مورد نظر با استفاده از تابلوهاي راهنماي نصب شده دربيمارستان      
4نحوه نوبت دهي و رعايت نوبت توسط منشي آزمايشگاه      
5طرز برخورد و سرعت عمل منشي آزمايشگاه       
6نحوه ارايه توضيحات و توصيه هاي لازم در خصوص آمادگي هاي قبلي      
7طرز برخورد متصدي نمونه گيري      
8طرز برخورد ساير پرسنل آزمايشگاه با شما      
6مدت زمان انتظار (فاصله زماني پذيرش تا دريافت خدمات )      
7مدت زمان دريافت جواب      
8وضعيت موجود در سرويس هاي بهداشتي آزمايشگاه      
9امكانات رفاهي سالن انتظار (نور ،تهويه،تلفن و ساير امكانات رفاهي)      
10وضعيت بهداشت و نظافت محل نمونه گيري ،سالن انتظار و.....      
11در مجموع وضعيت عملكرد واحد آزمايشگاه را چگونه مي بينيد؟      
نظرات و پيشنهادات شما :        
آخرین بروز رسانی در يكشنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۶:۲۵
 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version