فهرست آزمايشگاهها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
آزمايشگاه‌هاي دولتي: 

 مسئول فني

 نام آزمايشگاه

 دكتر مريم يارمحمدي

 آزمايشگاه بيمارستان امام حسين (ع) 

 دكتر محمدرضا رحيمي مقدم

 آزمايشگاه بيمارستان فاطميه(س)

 دكتر مهدي ميرزائي

 آزمايشگاه مركزي معاونت بهداشتي

 

 آزمايشگاه‌هاي خصوصي: 

 

مسئول فني

  نام آزمايشگاه

 دكتر مجيد نوريان

رازي

 دكتر علي مشيريان/ دكتر بيژن فهيمي

 مهر

  دكتر ابوالفضل باباخاني

 سجاد

دكتر عصمت غلامرضايي

 سينا

 دكتر حسين صالحي مقدم

 دانش

 

 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version