فهرست آزمايشگاهها مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
آزمايشگاه‌هاي دولتي: 

 مسئول فني

 نام آزمايشگاه

 دكتر مريم يارمحمدي

 آزمايشگاه بيمارستان امام حسين (ع) 

 دكتر محمدرضا رحيمي مقدم

 آزمايشگاه بيمارستان فاطميه(س)

 دكتر مهدي ميرزائي

 آزمايشگاه مركزي معاونت بهداشتي

 

 آزمايشگاه‌هاي خصوصي: 

 

مسئول فني

  نام آزمايشگاه

 دكتر مجيد نوريان

رازي

 دكتر علي مشيريان/ دكتر بيژن فهيمي

 مهر

  دكتر ابوالفضل باباخاني

 سجاد

دكتر عصمت غلامرضايي

 سينا

 دكتر حسين صالحي مقدم

 دانش

 

 
چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version