آمار بيمارستانها
بخش هاي بيمارستانامام حسينفاطميهمياميخاتم الانبيا
داخلي39+ 2تخت ايزوله + 1 اكسترا19 + 1 ايزوله424 + 1 اكسترا
جراحي عمومي37+ 2 تخت ايزوله + 1 اكسترا14+1 اكسترا +2 ايزوله424 + 1 اكسترا
كودكان20+ 1 ايزوله20414
نوزادان10 + 3 انكوباتور10 تخت+4 انكوباتور012 + 4 انكوباتور
زنان زايمان14 +1 ايزوله18020
اورولوژي26 +1 ايزوله000
ارتوپدي25+ 1 ايزوله + 1 اكسترا000
گوش و حلق و بيني16 +1 اكسترا000
چشم16+ 1 ايزوله005
جراحي مغز و اعصاب12 + 1 ايزوله000
قلب و عروق38 + 2 ايزوله 000
داخلي مغز و اعصاب24 + 1 ايزوله006
عفوني20 + 1 ايزوله000
روانپزشكي16 + 1 ايزوله000
گوارش10 + 1 ايزوله 000
Ccu10006
ICU12404
NICU2401
جمع بستري347 +(17 ايزوله+ 3 اكسترا)89 + (3 ايزوله +1اكسترا)12116 + (2 اكسترا)
اورژانس36111019
زايشگاه5 (2 زايمان+3 ليبر)8 كات نوزادان12 (3 زايمان + 7 ليبر+ 2 پذيرش )22 كات نوزادان210
اطاق عمل8324
دياليز19040
بيماران خاص5000
جراحي محدود8000
انكوباتور/ پذيرش02 پذيرش00
جمع 89 +(3 اكسترا)50 + (1اكسترا)1833
جمع كل45914430182
 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version