شرح وظايف
يكشنبه, ۲۸ بهمن -۲ ساعت ۰۰:۰۰
شرح وظايف:  

1- تعيين وضعيت اقتصادي بيمارستانها با بررسي وضعيت هزينه و درآمد

 2- نرم‌افزاري كردن دريافت اطلاعات از واحد هاي تابعه دانشگاه.

 3- بررسي و تعيين تعرفه واقعي (قيمت تمام شده) خدمات.

 4- پيگيري، بررسي و عملياتي نمودن مصوبات مربوطه هيئت امناء. 

5- برگزاري كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي مرتبط با واحد.

 6- بررسي پرونده‌هاي بيمارستاني.

7- بازديد از مراكز تابعه و مرتبط جهت بررسي پرونده‌ها

 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version