برگزاری جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیر عامل دانشگاه

 جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیر عامل دانشگاه با هدف ارتقا ملاحظات امنیتی و انتظاماتی و آمادگی در بحران در سالن جلسات معاونت درمان برگزار گردید.

 

 

 

 
اخبار
تصویر
برگزاری جلسه کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیر عامل دانشگاه

يكشنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version