تشکیل جلسه کارگروه بیماریهای غیرواگیر در معاونت درمان
شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰

جلسه کارگروه بیماریهای غیرواگیر با تمرکز به بیماریهای قلبی عروقی و دیابت با حضور معاون محترم درمان و متخصصین قلب و داخلی و دیابت و همچنین ریاست محترم بیمارستان امام حسین (ع) و درمانگاه تامین اجتماعی و نماینده محترم مرکز بهداشت وسایر کارشناسان در تاریخ 23/2/96 در محل سالن جلسات معاونت درمان تشکیل گردید.

 

 
 
 
اخبار
تصویر
تشکیل جلسه کارگروه بیماریهای غیرواگیر در معاونت درمان

شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version