برگزاري جلسه ايمني بيمار در ستاد معاونت درمان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط yahyaei   
شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰

برگزاري جلسه ايمني بيمار در ستاد معاونت درمان

 

جلسه هماهنگي فعاليت هاي مورد نياز در راستاي اجراي برنامه ايمني بيمار در بيمارستان ها در سال جاري با حضور معاون درمان برگزار گرديد. در اين جلسه دكتر اسدي ضمن بيان اهميت برنامه هاي بهبود كيفيت نظير ايمني بيمار و اعتبار بخشي به لزوم تداوم فعاليت هاي مورد نياز در راستاي استقرار استانداردهاي موجود تاكيد نمودند. در ادامه اقدامات انجام شده در راستاي برنامه ايمني بيمار در بيمارستان ها مطرح و هماهنگي اقدامات مورد نياز براي استقرار استاندارد هاي ايمني بيمار در تمامي بيمارستان هاي تحت پوشش به عمل آمد.  

 
 
 
آخرین بروز رسانی در شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۰۹
 
اخبار
تصویر
برگزاري جلسه ايمني بيمار در ستاد معاونت درمان

شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶
جمعه, ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version