برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما
شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰

مراسم بزرگداشت روز جهانی ماما در تاریخ 96/2/16 به همت امور مامایی معاونت درمان دانشگاه و با حضور ریاست و معاونین محترم دانشگاه، اساتید و ماماهای محترم و به میزبانی بیمارستان بهار برگزار گردید.

در این مراسم از 6 مامای نمونه داخلی در حوزه های آموزش، بهداشت و درمان تقدیر بعمل آمد.

 

 

 

 

 
جمعه, ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version