پرستاران شاهرود پروانه صلاحيت حرفه اي دريافت نمودند مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط yahyaei   
شنبه, ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۰۰

پرستاران شاهرود پروانه صلاحيت حرفه اي دريافت نمودند

خانم رضايي مدير پرستاري دانشگاه اعلام نمود: اولين سري گواهي پروانه صلاحيت حرفه اي جهت  64 نفر از مديران پرستاري (مترون ها، سوپروايزرها و سرپرستاران) بيمارستانهاي دولتي و غير دولتي از 96/01/28در حال توزيع مي باشد.

پروانه صلاحيت حرفه اي پرستاري: گواهينامه اي است كه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به هر پرستار پس از اطمينان از احراز شايستگيهاي لازم مبتني بر استانداردهاي حرفه اي تعلق مي گيرد.كسب پروانه صلاحيت حرفه اي، جهت ايفاي هرگونه نقش وارائه خدمات پرستاري در سطح جامعه و مراكز و موسسات بهداشتي،درماني، آموزشي و توانبخشي دولتي(كشوري و لشكري)، غير دولتي(خصوصي، تامين اجتماعي و خيريه و....) و مراكز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري در منزل به افراد، خانواده ها، گروهها و جوامع، الزامي است. هدف از صدور پروانه صلاحيت حرفه اي حفظ حقوق مردم با ارائه مراقبتهاي پرستاري با كيفيت در دسترس به بيماران و مددجويان در بالين و در سطح جامعه، بواسطه كسب اطمينان از داشتن صلاحيت لازم از نظر علمي، ‌اخلاقي، ‌انضباطي، جسمي و رواني توسط شاغلين حرفه پرستاري است. وي ادامه داد: براي آينده پرستاري نيز آنچه انتظار مي رود اين است كه شاهد پرستاري تخصصي در نظام سلامت باشيم و همانند آنچه در تمام دنيا از پرستاري انتظار مي رود و در حال انجام است، در ايران نيز پرستاري را به هويت واقعي اش برگردانيم.

اطمينان از ايمني خدمات پرستاري مي تواند از طريق اطمينان از صلاحيت باليني پرستاران حاصل شود كه بر عهده متوليان حرفه پرستاري است. يكي از معمول ترين مكانيسمها براي اطمينان از صلاحيت باليني پرستاران، اعطاي پروانه صلاحيت حرفه اي  است.

تمديد گواهي صلاحيت حرفه‌اي: 

گواهي صلاحيت حرفه‌اي براي 5 سال اعتبار دارد و تاريخ اعتبار گواهي در ذيل هر گواهي درج مي‌شود.

شرايط تمديد گواهي صلاحيت حرفه‌اي:الف- شرايط علمي: كسب امتياز باز آموزي به ميزان ساليانه 25 امتياز از سوي دفترآموزش مداوم وزارت بهداشت قبولي در آزمون علمي ب- شرايط ا خلاقي و انضباطي:

جهت تمديد پروانه صلاحيت حرفه‌اي در نوبتهاي بعد فرد در صورت نداشتن احكام قطعي منجر به محروميت از اشتغال نظام پزشكي و دادگاهها و بر اساس خود اظهاري داراي صلاحيت اخلاقي شناخته مي‌شود.

در كليه دانشگاهها / دانشكده هاي علوم پزشكي واحد صدور گواهي زير نظر مدير پرستاري دانشگاه / دانشكده ايجاد مي‌شود كه مسئول آن به پيشنهاد مدير پرستاري مربوطه و تائيد مركز صدور گواهي صلاحيت حرفه‌اي و با حكم رئيس دانشگاه مي‌باشد.

تعرفه صدور پروانه صلاحيت هر ساله توسط شوراي صلاحيت حرفه اي تصويب و اعلام مي گردد.

تمامي مراكز بهداشتي درماني كه پرستاران آنها پروانه صلاحيت حرفه اي را اخذ مي نمايند، بايد گواهي صلاحيت حرفه اي را دريافت و در مدارك پرسنل نگهداري نمايند و مشخصات پرستار را در سامانه صلاحيت حرفه اي ثبت نمايند.

همچنين ايشان افزود: ما امسال در عرصه پرستاري شاهد بوديم كه با اجراي طرح صدور پروانه صلاحيت حرفه اي پرستاران حقيقتاً بر تن پرستاري لباس هويتي پوشانده شد كه بسيار مسرت بخش است و اميدواريم در آينده نيز شاهد پيشرفت هاي روزافزون در اين راستا باشيم.

 

 

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۳
 
اخبار
تصویر
پرستاران شاهرود پروانه صلاحيت حرفه اي دريافت نمودند

شنبه, ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶
پنجشنبه, ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version