ارزيابي نهايي بيمارستان بهار مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط yahyaei   
شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۰

 

ارزيابي نهايي بيمارستان بهار با حضور سه نفر از ارزيابان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نماينده اجرايي اعتباربخشي دانشگاه و نمايندگان سازمان­هاي بيمه در دو روز كاري و با بررسي كليه محورها و سنجه هاي اعتبار بخشي انجام پذيرفت. 

 

 
يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version