آدرس و تلفنهاي بيمارستانهاي قطب درمان سرطان در استان مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

بيمارستانهاي قطب درمان سرطان در استانهاي همجوار

مشهد :              

بيمارستان قائم: خيابان احمد آباد  تلفن9-8400001  - واحد مددكاري             

بيمارستان دكتر شيخ : ميدان توحيد - خيابان طاهري - تلفن 7276042 - واحد مددكاري              

مركز درماني رضا - قاسم آباد خ شهيد فلاحي - فلاحي 2 - آزاده 1 -تلفن : 3- 5225672  و 5214552              بيمارستان اميد : خيابان كوهسنگي - ميدان الندشت- تلفن 4-8426082 واحد مددكاري

سمنان:                 

بيمارستان فاطميه  آدرس سمنان ميدان سعدي بلوار 17 شهريور تلفن : 3321026- 3328017-0231 -  خانم سلطاني مددكار بيمارستان               خانم عابدي مسئول شيمي درماني در بخش داخلي 1

تهران :            

بيمارستان امام خميني : خيابان باقر خان مجتمع بيمارستاني امام خميني - تلفن : 9- 66930040 واحد مددكاري           

بيمارستان ولي عصر : خيابان باقر خان مجتمع درماني بيمارستاني امام خميني - تلفن : 9-66939001            

انسيتو كانسر : انتهاي بلوار كشاورز مجتمع بيمارستاني امام خميني - تلفن :  66931444          

بيمارستان شريعتي : خيابان كارگر شمالي - خيابان جلال آل احمد - روبروي خاك شناسي - تلفن : 9-88026001          

مركز طبي كودكان : انتهاي بلوار كشاورز خيابان شهيد دكتر قريب - تلفن : 3-66920981          

بيمارستان دكتر مسيح دانشوري : نياوران - خيابان شهيد باهنر - دارآباد- تلفن : 9-22803550

 
جمعه, ۰۳ فروردين ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

تصاویر پایین

Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6

menu

Flash 8 required

DOWNLOAD WEBPSILON SUPER HORIZONAL MENU

The watermark and these texts vanish in the purchase version